michal-adamczyk_edited.jpg

Michał 

Adamczyk 

Michał Adamczyk jest Prezesem Zarządu fundacji Kraków Miastem Startupów, gdzie odpowiada m.in. za program akceleracyjny dla start-upów technologicznych na początkowym etapie rozwoju. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu (włączając własne przedsiębiorstwo w branży

mobile-IT). Ekspert od innowacji i doradca start-upów, ocenił kilkadziesiąt modeli biznesowych w projektach PARP. Aktualnie związany z Akademią Górniczo-Hutniczej, gdzie realizuje rozprawę doktorską dotyczącą krakowskiego ekosystemu

start-upowego. Posiada tytuł inżyniera informatyki stosowanej i jest autorem kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania innowacjami.

Podczas prelekcji przedstawione zostaną popularne sposoby kreowania innowacyjnych pomysłów biznesowych. Omówione zostaną najważniejsze elementy modelu biznesowego i metody wdrażania innowacji do rzeczywistości gospodarczej. Szkolenie zostało tak zaplanowane, aby dostarczyć uczestnikom maksymalnie praktycznych kompetencji, które będą mogli od razu wykorzystać.